Πραγματοποιήθηκαν τρία «Bootcamp Επιχειρηματικότητας»

Την περίοδο Απριλίου-Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκαν τρία «Bootcamp Επιχειρηματικότητας» στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ στο πλαίσιο του ACEin, που υπάγεται στο αναπτυξιακό σχέδιο «Έργο Αθήνα» και τελεί υπό την επίβλεψη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ). Στα τρία Bootcamp Επιχειρηματικότητας συμμετείχαν 42 επιχειρηματικές ομάδες/νέες επιχειρήσεις με 98 μέλη. Ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος δήλωσε ότι το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation έχει ως στόχο την υποστήριξη της καινοτόμου νέας επιχειρηματικότητας για βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Πανεπιστημίου για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας. Οι δράσεις του Κέντρου ACEin θα συνεχιστούν το φθινόπωρο.