Σύμφωνο Συνεργασίας με στόχο την διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα υπέγραψαν, την Κυριακή 5 Ιουνίου, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ).

Κοινή επιδίωξη των 2 πλευρών αποτελεί η εξοικείωση των νέων επιστημόνων (φοιτητών, μεταπτυχιακών και αποφοίτων) με την επιχειρηματική σκέψη και δράση, τη δικτύωση και τη σύνδεση της παραγωγής γνώσης με τον επιχειρηματικό κόσμο και τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, σκοπός της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση της έρευνας και της τεχνολογίας που παράγεται, ώστε η ερευνητική γνώση να μετατρέπεται σε παραγωγικό αποτέλεσμα.