Το κενό που αφήνει στην αγορά εργασίας η έλλειψη στελεχών με γνώση, κατάρτιση και εμπειρία σε πρακτικές βιωσιμότητας και ESG φιλοδοξεί να καλύψει το νέο πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποστήριξη και καθοδήγηση του Κέντρου Αειφορίας (CSE) και τίτλο «Πράσινο Μάρκετινγκ & Επικοινωνία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Το πρόγραμμα καταρτίστηκε ειδικά για επαγγελματίες marketing και επικοινωνίας από τον καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Κωνσταντίνο Ήντουνα και τον επισκέπτη καθηγητή του iΜΒΑ/ ΟΠΑ και καθηγητή στο University of Illinois, Νίκο Αυλώνα, με στόχο να παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές υπεύθυνου-«πράσινου» marketing, οι οποίες συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 5 Οκτωβρίου.