Αναμένεται προκήρυξη για τη δημιουργία σχετικής πλατφόρμας

Συγκεκριμένα, η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας ενέκρινε προϋπολογισμό ύψους 193.105 ευρώ, για την προκήρυξη έργου που θα αφορά στην «ολοκληρωμένη εφαρμογή ενημέρωσης αγρoτών-πολιτών και προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας». Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, θα δημιουργηθεί πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου και πλατφόρμα ενημέρωσης.