Το IST College και το University of Hertfordshire προσφέρουν στον χώρο της πληροφορικής και της επιστήμης υπολογιστών νέα προγράμματα «Online Master’s Programmes in Computer Science». Τα προγράμματα που προσφέρονται είναι τα εξής: MSc Distributed Data Management, MSc Distributed Systems and Networks, MSc Human-Computer Interaction, MSc Multimedia Technology, MSc Software Engineering και MSc Computer Science.