Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί φέτος η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΕ, την Πέμπτη 25 Ιουνίου, ώρα 16:00. Όπως επισημαίνει ο Μανόλης Παπαπολύζος, Πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης, «κανείς μας στο ΔΣ δεν επιθυμεί να διακινδυνεύσει στο παραμικρό την ασφάλεια όλων, μέσω φυσικής επαφής σε κλειστό χώρο. Η τηλεδιάσκεψη δεν προβλέπεται ρητά στο καταστατικό, ούτε όμως αποκλείεται ως εναλλακτική, δεδομένου ότι συντρέχουν ζητήματα δημόσιας υγείας». Σε περίπτωση που μέλος της ΕΔΕΕ έχει αντίρρηση στην online πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να το δηλώσει με e-mail έως 1/06.