Τα Effie Awards Hellas βάζουν στην agenda της φετινής διοργάνωσης το ερώτημα: «Στις μέρες μας ενώ τα εργαλεία του marketing και της στόχευσης της επικοινωνίας εξελίσσονται, διάφοροι παράγοντες μεταξύ των οποίων ο πιο σημαντικός είναι το shortermism (η υπερβολική έμφαση μόνο σε βραχυχρόνιους στόχους) μειώνουν την αποτελεσματικότητα της δημιουργικής επικοινωνίας;». Σε αυτό το πλαίσιο διεξάγεται μία ποσοτική online έρευνα, σε στελέχη του marketing και της διαφήμισης προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα αυτό.

Όπως επισημαίνεται, μια σειρά από μελέτες/άρθρα με κύριο εκφραστή τον Peter Field, αποδεικνύουν ότι η αποτελεσματικότητα της δημιουργικής επικοινωνίας έχει μειωθεί, και έχουν καταδείξει τις πιθανές αιτίες. «Είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε;»Προς όφελος όλων, η δημιουργικότητα πρέπει να συνεχίσει να αποδίδει τα μέγιστα, τονίζει η διοργάνωση, υπηρετώντας την αποτελεσματικότητα σε βάθος χρόνου μέσα από το χτίσιμο μαρκών και συμπεριφορών παράλληλα με τα short term αποτελέσματα. Η έρευνα γίνεται με τη χορηγία των εταιρειών qed market research και The Newtons Laboratory.