Οι Oneworld, SkyTeam και Star Alliance ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια στις επιπτώσεις του Covid-19 στην παγκόσμια ταξιδιωτική ζήτηση. Συγκεκριμένα, καλούν από κοινού τις εθνικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν τις οδηγίες της νέας έκθεσης του ICAO για τη δεύτερη περίοδο αποκατάστασης των αεροπορικών μεταφορών (Council on Aviation Recovery Task Force, CART), για τα πρωτόκολλα σχετικά με τα διαγνωστικά τεστ.

Επίσης, τους ζητούν να υιοθετήσουν την τεχνολογία του ψηφιακού διαβατηρίου υγείας, προκειμένου, όπως αναφέρεται, το αεροπορικό ταξίδι να επανεκκινήσει με ασφάλεια. «Ένα δομημένο πρωτόκολλο για την εφαρμογή διαγνωστικών τεστ, θα αποδεικνύει με ακόμη μεγαλύτερες διασφαλίσεις ότι τα αεροπορικά ταξίδια δεν αποτελούν σημαντική αιτία διασποράς της νόσου και θα ανοίξει τον δρόμο για την καθιέρωση ενός πλαισίου εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφορετικών χωρών», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Star Alliance, Jeffrey Goh.