Ένα από τα πιο πρόσφατα είναι το hub Golden Globes 2011. Τα hubs συνδυάζουν τα στοιχεία από τις αναζητήσεις του Dailymotion, την εξειδίκευση στη διαχείριση περιεχομένου και πλήθος ποιοτικών, ανεξάρτητων και UGC βίντεο. Σε πραγματικό χρόνο, η ομάδα διαχείρισης περιεχομένου του Dailymotion μπορεί να αναγνωρίσει και να ανταποκριθεί σε ένα μεγάλο γεγονός ή μια τάση που θα προκύψει από το Twitter ή την αυξημένη αναζήτηση μιας λέξης-κλειδί, να διαχειριστεί το σχετικό περιεχόμενο και να δημιουργήσει ένα hub γύρω από αυτό το θέμα.

Το αποτέλεσμα είναι hubs προσαρμοσμένα στα τρέχοντα ενδιαφέροντα των χρηστών, γεγονός που δίνει στους διαφημιζόμενους τη δυνατότητα να προβληθούν στις πιο περιζήτητες ενότητες περιεχομένου. Η pre-roll διαφήμιση του Dailymotion και η χορηγία συγκεκριμένων ενοτήτων είναι διαθέσιμα στους διαφημιστές σε όλα τα hubs και τα κανάλια.