Η Toyota, σε συνεργασία με την Ogilvy, προχώρησε στην αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών και μέσα από ένα «πάντρεμα» Performance & CRM, κατόρθωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αυξήσει τα εισερχόμενα leads, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητά τους, όπως επισημαίνει.

Αποτέλεσμα που εκτός της επίτευξης των στόχων της μάρκας, βοήθησε και στη μετάβαση της Toyota προς τη νέα, cookie-less εποχή. Μέσω διασύνδεσης του Salesforce με τα Meta κανάλια, κατέστη δυνατή η αυτοματοποιημένη συγκέντρωση των leads μέσα από native, on – Facebook lead φόρμες σε πραγματικό χρόνο.

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν customer journeys με στόχο την ομαλή διαδρομή του χρήστη στο marketing funnel. Τα τελικά αποτελέσματα της καμπάνιας ήταν +210% FB leads, σε δύο μήνες, σε σχέση με όσα προήλθαν από το website, ενώ επιπλέον το click-to-open rate ήταν υψηλότερο κατά ~6%, ο ρυθμός των unsubscribes μειώθηκε κατά ~28% και το cost-per-lead μειώθηκε κατά 86%.