Ένα πολυδιάστατο σχέδιο δράσης, που περιλαμβάνει προϊοντική και χρηματική συνεισφορά ύψους 320.000 ευρώ, εκπονεί ο Όμιλος Σαράντη στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19.

Χρηματική και προϊοντική συνεισφορά.

Ένα πολυδιάστατο σχέδιο δράσης, που περιλαμβάνει προϊοντική και χρηματική συνεισφορά ύψους 320.000 ευρώ, εκπονεί ο Όμιλος Σαράντη στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει χρηματική δωρεά ύψους 70.000 ευρώ προς το Υπουργείο Υγείας με στόχο την παροχή υγειονομικού υλικού και μέσων για τις ανάγκες του Ελληνικού Σύστηματος Υγείας.

Επιπρόσθετα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής Noxzema δόθηκαν στους Γιατρούς του Κόσμου και στην Κιβωτό του Κόσμου. Παράλληλα, διατίθενται δωρεά προϊόντα Lanes αξίας 250.000 ευρώ, μέσω ΕΟΦ και Υπουργείου Υγείας σε εγχώρια νοσοκομεία και φορείς σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ GIVMED.