Σημαντική αύξηση στα καθαρά κέρδη παρουσίασε ο όμιλος Σαράντη κατά το α’ εξάμηνο του 2019, σύμφωνα με τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου κατά το α’ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 172,19 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 160,27 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 7,43%. Σύμφωνα με τον όμιλο, η αύξηση των πωλήσεων βασίζεται αφενός σε επιτυχημένα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα και νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, αφετέρου στο αποτελεσματικό ολιστικό πλάνο επικοινωνίας και στην επιτυχημένη εμπορική προσέγγιση του ομίλου σε όλα τα κανάλια διανομής στις χώρες του ομίλου.

Η έμφαση στην ανάπτυξη προϊόντων, στην ποιότητα, στην γεωγραφική επέκταση και στην άρτια εμπορική εκτέλεση στα κανάλια διανομής, καθώς και η ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων αποτελούν προτεραιότητες της διοίκησης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του, ο όμιλος υπέγραψε πρόσφατα δύο νέες συμφωνίες, την εξαγορά των προϊόντων Luksja που διαθέτουν σημαντική παρουσία στην πολωνική αγορά προϊόντων προσωπικής φροντίδας, καθώς και την συμφωνία με την Coty για την αντιπροσώπευση και διανομή σημάτων της Coty (Coty Luxury Cosmetics brands) στην ελληνική αγορά επιλεκτικής διανομής, ξεκινώντας την 1η Σεπτεμβρίου.