Διψήφια αύξηση πωλήσεων για τον όμιλο το 2016
Ο όμιλος Σαράντη παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά του για το 2016, καταγράφοντας διψήφια αύξηση τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Σύμφωνα με τον όμιλο, βασικά συστατικά της επιτυχίας του είναι αφενός η βαθιά γνώση της αγοράς, των σύγχρονων καταναλωτικών τάσεων και αναγκών και τα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα, τα οποία υποστηρίζονται από ένα αποτελεσματικό πλάνο υποστήριξης και επικοινωνίας και που εν τέλει συντελούν στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων του και στην περαιτέρω ενδυνάμωσή της παρουσίας του στα κανάλια διανομής του, αφετέρου δε η ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων και η αξιοποίηση καινοτομιών.

Ενδεικτικά, οι ενοποιημένες πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 18,03% σε σχέση με το 2015. Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες. Για το 2017, η στρατηγική του ομίλου παραμένει επικεντρωμένη στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις χώρες, καθώς και στο επενδυτικό πλάνο εξαγορών προστιθέμενης αξίας.