Μέσα στο 2016, θα αυξήσει την πληθυσμιακή κάλυψη 4G/4G+ και VDSL

Συγκεκριμένα, πέτυχε το 2015 όλους τους στόχους που είχε θέσει όσον αφορά στην ανάπτυξη δικτύων Νέας Γενιάς για παροχή νέων υπηρεσιών και μεγαλύτερων ευρυζωνικών ταχυτήτων, σε περισσότερους καταναλωτές, με εξαίρεση τη διάθεση υπηρεσιών Vectoring για ταχύτητες internet έως 100 Mbps, όπου αναμένει την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής. Για την επόμενη τετραετία, έχει εξαγγείλει επενδύσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα. Μέσα στο 2016, ο Όμιλος σκοπεύει να αυξήσει περαιτέρω την πληθυσμιακή κάλυψη 4G/4G+, αλλά και την κάλυψη VDSL. Επίσης, έχει την ετοιμότητα να υλοποιήσει την τεχνολογία Vectoring, μέσω της οποίας μπορεί να προσφέρει ταχύτητες έως 100 Mbps στο σταθερό internet. Στις επενδύσεις συμπεριλαμβάνεται και o σταδιακός εκσυγχρονισμός του δικτύου με τον μετασχηματισμό του σε All IP, έως το τέλος του 2018. Τέλος, εντός του 2016 θα λανσαριστούν υπηρεσίες Υβριδικού Internet (ενοποίηση Σταθερού και Κινητού Internet), μέσω της τεχνολογίας Hybrid Access.