Την πρωτοβουλία «Συνέργειες που πιάνουν τόπο», υλοποιεί ο όμιλος Ηρακλής. Αυτήν τη φορά, το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής συνεργάζεται με το εργοστάσιο της Έψα στον Βόλο, με στόχο να βελτιώσουν το υδάτινο αποτύπωμά τους και να συνεισφέ-ρουν από κοινού στη δημιουργία ενός φιλικού και πράσινου κόσμου.

Συγκεκριμένα, το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στον Βόλο παραλαμβάνει μέσω σωληνογραμμών το βιολογικά επεξεργασμένο νερό το οποίο αποβάλλεται από την παραγωγή της Έψα για την επαναχρησιμοποίησή του κατά τη διαδικασία παραγωγής τσιμέντου. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση φρέσκου νερού που αγγίζει τα 30.000 μ3 τον χρόνο. Ας σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη 2η για τον όμιλο, μετά την πρώτη του «Συνέργεια που πιάνει τόπο» με την Knauf Aquapanel.