Με γνώμονα τη δέσμευσή της για προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας, η Ολυμπία Οδός υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ).

Η συνεργασία προβλέπει τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την έρευνα στον τομέα της ΥΑΕ στο εργασιακό περιβάλλον.

Ως πρώτη δράση, έχει σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα εσωτερική καμπάνια, με επιστημονικό σύμβουλο το ΕΛΙΝΥΑΕ και σλόγκαν «Προορισμός: Η Ασφάλεια Εργασίας», η οποία απευθύνεται στους εργαζομένους στα εργοτάξια της Πατρών-Πύργου.