Σύντομα θα ξεκινήσει αντίστοιχη διαδικασία για τα media

Συγκεκριμένα, από το spec προέκυψε μία ευρεία ομάδα, η οποία θα υποστηρίξει την επικοινωνία της μάρκας για την επόμενη περίοδο. Η ομάδα περιλαμβάνει την Out To Lunch στο σχεδιασμό των επετειακών συσκευασιών και της Above-the-line επικοινωνίας, τη Γνώμη+DarftFCB στη διαχείριση του digital και την The Workshop στην επιμέλεια του branding. Παράλληλα, συνεχίζεται η συνεργασία της Έψα με την Progressive στη διαχείριση των δράσεων δημοσιότητας και του Below-the-line, ενώ η εταιρεία σκοπεύει το επόμενο διάστημα να προχωρήσει σε διερεύνηση για την επιλογή media shop. Σύμφωνα με την Έψα, η διαδικασία επιλογής συνεργατών ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το επίπεδο δημιουργικότητας από όλους όσοι συμμετείχαν ήταν εξαιρετικά υψηλό.