Σε συνεργασία με το Business Continuity Institute

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην Επιχειρησιακή Συνέχεια, τη Διαχείριση Κινδύνων, τη Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών, την Αντιμετώπιση Καταστροφών, την Ασφάλεια, τη Λειτουργία και Συντήρηση. O νέος κύκλος Πιστοποίησης BCI ξεκινάει στην OTEAcademy τον Σεπτέμβριο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής στο www.oteacademy.gr.