Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα euConsent, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά σε όλη την ΕΕ, θέτοντας σε εφαρμογή την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των χρηστών.

Μέσω του euConsent, τέθηκαν σε λειτουργία επεκτάσεις στην υποδομή eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services), οι οποίες είναι απαραίτητες, όπως επισημαίνεται, για να επιτευχθεί ένα ανοιχτό, ασφαλές και πιστοποιημένο δίκτυο, που θα επιτρέπει τη διασταύρωση της ηλικίας των χρηστών και τη γονική συγκατάθεση, καθώς και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των παρόχων αντίστοιχων λύσεων.

Το δίκτυο σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και ελέγχθηκε με τη συμμετοχή και βοήθεια παιδιών και γονέων από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Αγγλία, Γερμανία, Βέλγιο), καθώς και την καθοδήγηση ακαδημαϊκών, ΜΚΟ και τεχνολογικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων και η UpcoMinds. Η UpcoMinds είχε τον ρόλο του συντονιστή του έργου, ενώ στο euConsent συμμετείχε και το Ageify, μία spinoff της UpcoMinds που προσφέρει λύσεις επαλήθευσης ηλικίας, οι οποίες και δοκιμάστηκαν από 2.000 γονείς και παιδιά στην Ευρώπη.