Συμμετέχουν 4 εταιρείες και αναμένεται πλέον η ανάθεση

H ανάθεση αναμένεται τις προσεχείς ημέρες. Το δημιουργικό μέρος του λογαριασμού επιμελείται η Lowe Athens και τις τηλεοπτικές παραγωγές η Norro Group.