Με στόχο την ανάδειξη της νέας γενιάς επαγγελματιών, η Interamerican πραγματοποιεί την πρωτοβουλία «Interamerican Graduate Traineeship Program», με την πρόσληψη τεσσάρων νέων στελεχών.

Η εταιρεία μέσα από αυτή τη δράση δίνει την ευκαιρία σε νέους απόφοιτους ακαδημαϊκών σχολών να απασχοληθούν στα πιο σημαντικά έργα της, βάζοντας τις βάσεις για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία εντός της Interamerican. Η ομάδα του HR συνεργάστηκε με την ομάδα του Corporate Marketing, συγκεντρώνοντας συνολικά 175 αιτήσεις.

Η πρώτη φάση αξιολόγησης αφορούσε ένα digital assessment στο οποίο συμμετείχαν 122 υποψήφιοι. Από αυτούς τους 122 η Interamerican κατέληξε σε 30 υποψηφίους, στους οποίους δόθηκε η δυνατότητα της προσωπικής συνέντευξης στα γραφεία της εταιρείας.

Οι 12 επικρατέστεροι υποψήφιοι κλήθηκαν να γνωρίσουν leaders της Interamerican μέσω digital interviews και αξιολογήθηκαν σε ομαδικές και ατομικές εργασίες σε ένα «One Day Assessment Center». Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την επιλογή των τεσσάρων υποψηφίων και την πρόσληψή τους στις 11 Μαΐου.