Στις 26 Ιουνίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3ο και τελευταίο μέρος του Behavioural Marketing προγράμματος της Braincandy με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από εταιρείες όπως AB Βασιλόπουλος, Δωδώνη, Eurolife FFH, PepsiCo, Unilever, κ.ά. Το πρόγραμμα, αποτελούμενο από 3 διαφορετικά μέρη (Priming Choices, Building Brands & Elevating Experiences), είχε ως σκοπό να εισάγει τους συμμετέχοντες στον κόσμο των συμπεριφορικών επιστημών και τις νευροεπιστήμες.

Στο τέλος αυτού, όσοι συμμετείχαν κλήθηκαν να θέσουν σε πρακτική εφαρμογή τις τεχνικές στις οποίες εκτέθηκαν, με απώτερο σκοπό να βοηθήσουν την Ανεξάρτητη Ανθρωπιστική Oργάνωση PRAKSIS και συγκεκριμένα τη βελτίωση του website της Οργάνωσης. Ο Αλέξης Μαργαλιάς, Γενικός Διευθυντής της PRAKSIS, δήλωσε: «Πρωτοβουλίες σαν και αυτή αποτελούν καλή πρακτική και ενισχύουν την συμπόρευση της Κοινωνίας των Πολιτών με τον ιδιωτικό τομέα». Ο επόμενος κύκλος ξεκινά στις 22 Ιανουαρίου 2021.