Προκλήσεις της επόμενης ημέρας και ιστορίες οικογενειακών επιχειρήσεων παρουσιάστηκαν στο ψηφιακό 7o Family Business Forum της KPMG που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μάϊου με ρεκόρ συμμετοχών, οι οποίες άγγιξαν τις 250 εγγραφές, όπως τονίζει η εταιρεία.

Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια του Forum, ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Deputy Senior Partner της KPMG Greece, παρουσίασε, πριν αυτά δημοσιευθούν, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από την παγκόσμια έρευνα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις της KPMG Private Enterprise σε συνεργασία με το Step Project Global Consortium στην παρουσίασή του με τίτλο «The regenerative power of family businesses: Transgenerational entrepreneurship».

Η έρευνα εμπλουτίστηκε με συμπεράσματα από discussion groups με CEOs και ακαδημαϊκούς καταλήγοντας στη «φόρμουλα της μακροχρόνιας επιτυχίας». Η επιχειρηματική αντίληψη ή ικανότητα και ο προσανατολισμός προς αυτούς συν ο έλεγχος της οικογένειας και η επιρροή προς την επιχείρηση είναι η φόρμουλα της επιτυχίας και αυτό που ονομάστηκε στην έρευνα «δύναμη της αναγέννησης».