Με την τελετή απονομής των τριών νικητών

Το 1ο βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου για το προϊόν Carobites, το 2ο βραβείο δόθηκε στην ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το προϊόν Mastinia, και το 3ο στην ομάδα φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας για το προϊόν KetchupEco. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ευάγγελος Καλούσης, ανέφερε: «Στις μέρες μας, “η Ανταγωνιστικότητα και η Καινοτομία” αποτελούν λέξεις-κλειδιά και αναγνωρίζονται ως μοχλοί για την ανάπτυξη, ώστε να αντιμετωπιστεί, μεταξύ των άλλων, το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας και της “διαρροής εγκεφάλων” στο εξωτερικό».