Ολοκληρώθηκε με την έκδοση των αποτελεσμάτων ο 6ος κύκλος του φοιτητικού διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής», τον οποίο διοργανώνει το CSR Hellas.

Ο φετινός διαγωνισμός με θέμα «Η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς καταναλωτών, εργαζομένων και στελεχών» υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη συμμετοχή 10 ομάδων, αποτελούμενων από 33 φοιτητές 13 πανεπιστημίων, και 11 αξιολογητών.

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στη σύνδεση των φοιτητών με την ακαδημαϊκή και την επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και στην ανάδειξη του ρόλου της εκπαίδευσης στις αρχές της βιωσιμότητας και της εταιρικής υπευθυνότητας. Οι νέοι που συμμετείχαν στις ομάδες λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ως βραβείο θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε εταιρεία-χορηγό του διαγωνισμού ή στο CSR Hellas με διάρκεια τουλάχιστον ενός μήνα.