Έναντι 20 εκατ. ευρώ

Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης της Arivia εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ που έχει τεθεί σε εφαρμογή τον τελευταίο 1,5 χρόνο και αφορά στον επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και την εστίαση στον βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων του και συγκεκριμένα, στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων, μέσω της δραστηριότητας που ιστορικά αναπτύσσει και στα παραδοσιακά logistics στην Ελλάδα, μέσω της «Διακίνηση».

Παράλληλα, η μεταβίβαση της εταιρείας Arivia επιφέρει σημαντική βελτίωση στην χρηματοοικονομική εικόνα του ομίλου. Το επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται το επενδυτικό fund Southbridge Europe Mezzanine SICAR, είναι διεθνούς βεληνεκούς, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτυχία του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό και υγιές προφίλ για την Arivia, που διακρίνεται για την εξωστρέφειά της. Σημειώνεται ότι η Δικηγορική Εταιρεία «Βασιλογεώργης και Συνεργάτες» ενεργεί ως νομικός σύμβουλος του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη συγκεκριμένη συμφωνία.