Η Επιτροπή Βιωσιμότητας του Ελληνο-Ολλανδικού Σύνδεσμου (HeDA), αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα των κριτηρίων ESG στο σύγχρονο επιχειρείν, τον τρόπο που αυτά θα επηρεάσουν τη λειτουργία τους και τις ευκαιρίες που δημιουργούν, οργάνωσε, την Τρίτη 7 Νοεμβρίου, εκδήλωση με θέμα «Unlocking ESG potentials for SMEs».

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πολυτεχνείο της Δανίας, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος-Φυσικών Πόρων, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Φοίβη Κουντούρη, η οποία, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της με θέμα «Sustainability Transition: A challenge and an opportunity for Businesses», αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο κανονιστικό πλαίσιο της βιωσιμότητας τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο και στην εφαρμογή που έχει στη στρατηγική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επίσης, στην ενότητα «ESG in Action», εκπρόσωποι των μελών του Συνδέσμου παρουσίασαν καλές πρακτικές των εταιρειών τους σε θέματα ενσωμάτωσης ESG.