Η πρώτη 20 under 40 Performance Marketing λίστα του Marketing Week στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε. Στόχος της είναι να αναδείξει νέα στελέχη, τα οποία με τις καινοτόμες πρακτικές που ακολουθούν, οδηγούν τις εξελίξεις στον τομέα.

Η λίστα περιλαμβάνει ταλαντούχα στελέχη ηλικίας κάτω των 40 που εργάζονται στον χώρο του Performance Marketing και τα οποία, είτε ατομικά είτε ως μέλη ομάδας, έχουν δώσει με το έργο τους σημαντική ώθηση σε μια εταιρεία, ένα brand, ένα project ή μία καμπάνια.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη λίστα στο site του Marketing Week.