Το αρχείο είναι διαθέσιμο στην πύλη www.perifereianews.gr

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο συνιστά την πρώτη συστηματική προσπάθεια συνολικής καταγραφής του επαρχιακού Τύπου της Ελλάδας, περιλαμβάνει 611 τίτλους εφημερίδων από όλη την Ελλάδα και παρέχει πλήθος πληροφοριών ανά έντυπο όπως γεωγραφική περιοχή, χρονολογία κυκλοφορίας, περιοδικότητα, είδος εντύπου, υπεύθυνους εντύπου, πηγή τεκμηρίωσης κ.λ.π.  Επίσης, η καταγραφή των εντύπων εμπλουτίστηκε, όπου αυτό ήταν εφικτό, με φωτογραφικές απεικονίσεις για την πληρέστερη παρουσίαση του κάθε εντύπου. Το ιστορικό αρχείο φιλοξενείται στη δικτυακή πύλη www.perifereianews.gr.