Για εμπορία και διακίνηση των προϊόντων της πρώτης

Μετά από τρία χρόνια συνεργασίας, στο τέλος Ιανουαρίου 2021 ολοκληρώνεται η συμφωνία μεταξύ των Έψα ΑΕ και Δυναμική ΑΕ για εμπορία και διακίνηση των προϊόντων της πρώτης. Οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται εμπορικά, ενώ η εμπορική δραστηριότητα με τα υπόλοιπα χονδρεμπορικά δίκτυα θα συνεχιστεί με απευθείας τιμολογήσεις από την Έψα.