Έναντι του ποσού των 72 εκατ. ευρώ

Το τελικό τίμημα της εξαγοράς καθορίστηκε στα 72 εκατ. ευρώ για όλες τις πωλούμενες μετοχές, ενώ η Olympic Air καθίσταται πλέον θυγατρική της νέας της ιδιοκτήτριας, η οποία αναλαμβάνει τον έλεγχο της Διοίκησης της εταιρείας. Η εξαγορά αυτή φέρνει μια σειρά πλεονεκτημάτων στο επιβατικό κοινό και δημιουργεί αυξημένες δυνατότητες για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Το σύνολο των ωφελειών που προκύπτουν, καθώς και η παρουσίαση του πλάνου της Aegean μετά την εξαγορά, θα παρουσιαστούν σε σχετική συνέντευξη τύπου που θα παραθέσει η εταιρεία στις 31 Οκτωβρίου.