Σε 18 πόλεις της Ελλάδας

Στόχος ήταν να ευαισθητοποιήσει τους Έλληνες και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον σημαντικό ρόλο της πρόληψης της ασθένειας αυτής με τη βοήθεια της έγκαιρης διάγνωσης. Η Διευθύντρια Επικοινωνίας της ΑΧΑ, Λένα Πλαΐτη, δήλωσε: «Πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή στην πρόταση του Οργανισμού “Με Οδηγό το Διαβήτη – Κάρτα Διαβήτη” για την πανελλαδική εκστρατεία Πρόληψης – Διάγνωσης – Εκπαίδευσης, καθώς είναι ευθυγραμμισμένη με την παγκόσμια στρατηγική της ΑΧΑ για πρόληψη κινδύνων μέσω εκπαίδευσης και έρευνας. Συμμετείχαμε ενεργά και με ενθουσιασμό στις δράσεις κάθε πόλης με 188 εθελοντές μας». Επιπλέον, η ΑΧΑ πραγματοποίησε κλήρωση για 75 ποδήλατα, μεταξύ των κατοίκων των 18 σταθμών της εκστρατείας.