Ολοκληρώθηκε η full funnel digital καμπάνια την οποία δημιούργησε η Ogilvy για το σύνολο των υπηρεσιών της Zeniθ. Η καμπάνια με πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Γιαννάκη, περιλάμβανε 6 videos, προσαρμοσμένα ανά συσκευή, τα οποία έτρεξαν από την performance marketing ομάδα της Ogilvy. Τα vertical video (mobile optimized) ακολούθησαν sequenced story-telling μέθοδο, σε όλους τους χρήστες των digital κανα-λιών: YouTube, Facebook, Instagram και Premium Display (in read). Ακολούθησαν στατικά υλικά σε engaged χρήστες για τη συμπλήρωση της φόρμας ενδιαφέροντος με embedded forms σε Google και Facebook, και την απευθείας δημιουργία συμβολαίου (e-Contract). Η καμπάνια είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί περαιτέρω το κόστος προσέγγισης νέων πελατών κατά 10%. Τέλος, πλαισιώθηκε από Nielsen DAR tracking & Brand Studies για την καταγραφή και αποτύπωση του awareness, ad recall & brand favorability.