Το πρόγραμμα «Ignite Ideas», μια πρωτοβουλία της Nestlé Ελλάς με στόχο την ενδυνάμωση νεοφυών επιχειρήσεων (startups) και καινοτόμων ιδεών που υλοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζεται για 2η χρονιά. Το φετινό πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη που αποτελεί βασικό πυλώνα δράσης και ανάπτυξης της Nestlé.

H εταιρεία υποστηρίζει τις συμμετέχουσες ομάδες στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού και την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας, παρέχοντάς τους καθοδήγηση και εργαλεία. Στην πρώτη φάση του προγράμματος, 36 επιχειρηματικές ομάδες υπέβαλλαν προτάσεις. Έπειτα από αξιολόγηση, στις επόμενες φάσεις συνεχίζουν οι εννέα πιο ώριμες ομάδες, με στόχο την ολοκλήρωση και υλοποίηση της υπηρεσίας ή τους προϊόντος τους και την ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής σε πραγματικό περιβάλλον.