Το SDG House Greece, που δημιουργήθηκε ως ένα οικοσύστημα για τον σχεδιασμό καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων και μοντέλων που προωθούν τη μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, ολοκλήρωσε το πρώτο πρόγραμμα Sustainability Acceleration Programme ενώ το δεύτερο πρόγραμμα γύρω από την ίδια θεματική που βρίσκεται σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται στα τέλη Απριλίου.

Τα προγράμματα υποστήριξαν 42 επιχειρήσεις στον σχεδιασμό της στρατηγικής τους για την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στα επιχειρηματικά τους μοντέλα και τις αλυσίδες αξίας τους. Τα προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την περίοδο 2014-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Business Innovation Greece».

Η δράση του SDG House Greece κατέστη δυνατή χάρη στην υποστήριξη από τον ιδρυτικό χορηγό Reggeborgh και τους χορηγούς Heineken, Interamerican, FrieslandCampina, Philips, KLM και HeDA.