Με τη συμμετοχή 19 εταιρειών

Κατά την διάρκεια των 19 φετινών Business Days που υλοποιήθηκαν στα κεντρικά γραφεία ή στους χώρους παραγωγής εταιρειών, συμμετείχαν φοιτητές και απόφοιτοι Πανεπιστημίων. Μέσω παρουσιάσεων από ανώτατα στελέχη, οι συμμετέχοντες έλαβαν μια δομημένη και σφαιρική γνώση για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και χρήσιμες συμβουλές για τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα. Οι εταιρείες που συμμετείχαν ήταν οι Accenture, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΥ, Famar, Google, IKEA, iSquare, Metlife, Novartis, Pharmathen, Πλαίσιο, S&B, ΣΦΕΕ, Siemens, Upstream, Vivartia, Wind, Χρηματιστήριο Αθηνών. Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να διεξαχθεί το τελευταίο Βusiness Day, με την εταιρεία ΗotelBrain. Φορέας της εκδήλωσης είναι το Ερευνητικό Κέντρο Στρατηγικής Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας, ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.