Με τη συμμετοχή άνω των 330 επιχειρήσεων, ολοκληρώθηκαν 4 εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία πραγματοποίησε η εταιρεία συμβούλων βιώσιμης ανάπτυξης, Global Sustain, στο πλαίσιο του Digital Academy for Business της Eurobank, για την ενημέρωση των επιχειρήσεων σε θέματα ESG και Sustainability το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2021 – Μάρτιος 2022.

Το τελευταίο διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Eurobank και της Enterprise Greece και αποτελεί την εισαγωγή σε έναν νέο κύκλο σεμιναρίων, ο οποίος θα αφορά σε πρακτικά ζητήματα ESG που απασχολούν τις επιχειρήσεις και θα πραγματοποιηθεί εντός του 2022.

Τα σεμινάρια αφορούσαν θεματολογίες, όπως εισαγωγή, ορισμοί και θεωρία στις έννοιες του ESG, στρατηγικές ESG και βιώσιμης ανάπτυξης για επιχειρήσεις, πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες, κανονιστικό πλαίσιο, ανάπτυξη απολογισμών ESG και βιώσιμα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά προϊόντα.