Η ανάθεση αναμένεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου

Μεταξύ των εταιρειών που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής είναι οι V+O, Asset Ogilvy, Civitas, The Newtons Laboratory, Advocate/Burson Marsteller, Hill & Knowlton/One Team κ.α. Ο διαγωνισμός έχει αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΤΑΙΠΕΔ. Το έργο απαρτίζεται από τρία μέρη, επικοινωνιακή στρατηγική και υλοποίησή της, διαχείριση του www.hraf.gr και έρευνες κοινής γνώμης, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση παρουσιάσεων, συναντήσεων και προωθητικών ενεργειών, τη διαχείριση Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσίων Υποθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ, Media Relations, παραγωγή και κυκλοφορία digital PR. Το κονδύλι ανέρχεται στα 120.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.