Ανακοινώθηκε και η τελευταία Κριτική Επιτροπή, για το Integrated

(ΛΟΝΔΙΝΟ)  Καθήκοντα Προέδρου θα ασκήσει ο Sergio Valente, Πρόεδρος και CEO της DDB Brasil, ο οποίος έχει αναλάβει αντίστοιχο ρόλο και στην κατηγορία «Film, Press, Outdoor και Radio». Μαζί του θα είναι καταξιωμένα στελέχη, όπως ο Tom Eslinger της Saatchi & Saatchi, ο Adrian Botan της McCann Erickson Romania, ο Andreas Ullenius της Akestam Holst, ο Marco Rimini της Mindshare και ο David Gallagher της Ketchum Pleon.