Τη χώρα μας εκπροσωπούν οι Ξένια Κούρτογλου και Βαλέρια Τσάμη της Focus Bari

Στη φετινή διοργάνωση παρουσιάστηκαν 70 ομιλίες από τους πλέον έμπειρους ειδικούς στις έρευνες ΜΜΕ και ειδικότερα στις μετρήσεις αναγνωσιμότητας εντύπων Μέσων, οι οποίοι προέρχονταν από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική.
Μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν και αναλύθηκαν ήταν ο συνδυασμός της έκθεσης του κοινού στις έντυπες και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις, η ανάγκη για αποτύπωση του R.O.I. (return on advertising investment), οι προσπάθειες για
multimedia planning & buying, η αντιμετώπιση των μειωμένων response rates, η χρήση mixed methods στη διεξαγωγή των currency surveys, τα πιο εξελιγμένα modelling software κ.α.  Από την Ελλάδα, στο συνέδριο συμμετείχαν οι Ξένια Κούρτογλου και Βαλέρια Τσάμη, επικεφαλής της Focus Bari.