Νέες 360ο υπηρεσίες, στρατηγική και στελέχη

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκλήρωσε τη λειτουργική απορρόφηση των δραστηριοτήτων Social Media της Rubicon – Digital Marketing, δημιουργώντας ένα ενιαίο και ευέλικτο σχήμα φυσικής και ψηφιακής επικοινωνίας. Παράλληλα, η νέα οργανωτική δομή της One Team στηρίζεται σε 4 λειτουργικούς τομείς. Head of Strategic Growth ανέλαβε ο Γιώργος Σαρηγιάννης, Head of Client Service η Χριστίνα Σαρρή, Head of Digital ο Παναγιώτης Παπαχατζής και Head of Media Relations η Χαρά Γκίνη.

Επίσης, η One Team έχει προχωρήσει σε συμμαχία με τα δίκτυα της FIPRA International και της LNE Group. Ο Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος της One Team, δήλωσε αποκλειστικά στο DF: «Καλωσορίζω τα νέα στελέχη στην οικογένεια της One Team και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος καθώς μαζί, θα αξιοποιήσουμε τις σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας. Είμαι βέβαιος πως οι σταθερές αξίες της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ειλικρίνειας προς τον πελάτη, σε συνδυασμό με τη σημαντική εμπειρία των στελεχών, την εταιρική ηθική και τις πρωτοπόρες τεχνικές που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, δημιουργούν ένα σπάνιο μονοπάτι στο οποίο η One Team ήδη βαδίζει, πιο δυνατή από ποτέ».