Η Europ Assistance S.A., παρακολουθώντας τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση και ενίσχυση της επικοινωνίας των συνεργατών και ασφαλιζόμενων της, έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα και τις οδηγίες της κυβερνήσεως.

Με αφορμή τον κορωνοϊό.

Η Europ Assistance S.A., παρακολουθώντας τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση και ενίσχυση της επικοινωνίας των συνεργατών και ασφαλιζόμενων της, έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα και τις οδηγίες της κυβερνήσεως.

Συγκεκριμένα, επιχειρησιακά τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας, επιτρέποντάς της να κρατά τους συνεργάτες και τους πελάτες στο επίκεντρο, σε όλα τα περιστατικά που χρήζουν βοήθειας και υποστήριξης.

Την ίδια στιγμή, μεριμνά για την αυστηρή τήρηση των οδηγιών και των υγειονομικών μέτρων σε όλα τα τμήματα της εταιρείας. Ταυτόχρονα, ενημερώνει τους ασφαλισμένους πως συνεχίζεται απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση των πελατών μέσω τηλεφωνικού κέντρου.