Αντώνης Κοσάρης, Γενικός Διευθυντής, Power Health Hellas

Το σημαντικότερο marketing lesson που μας άφησε το 2020 για τα επόμενα χρόνια είναι…

Ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε το Marketing στην ολιστική του διάσταση και όχι μόνο υπό το πρίσμα του προϊόντος και της επικοινωνίας. Η πανδημία ανέδειξε σε παγκόσμιο επίπεδο τεράστια προβλήματα σε επίπεδο διανομής και κατ’ επέκταση πρόσβασης του καταναλωτή σε βασικά αγαθά. Κοιτάζοντας μπροστά, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην τεχνολογία/καινοτομία, για να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη διάθεση των προϊόντων μας στον καταναλωτή.

Στη σημερινή συγκυρία, η τεχνολογία συνεισφέρει…

Τα μέγιστα σε όλους τους τομείς της ζωής. Η πανδημία και οι πρωτόγνωρες συνθήκες που επέβαλλε, απέδειξαν πως υπήρχαν τεχνολογικές λύσεις που παρέμεναν αναξιοποίητες. Είδαμε άμεσα οι επιχειρήσεις να προσαρμόζονται σε διαδικασίες τηλεργασίας, ο καταναλωτής να εξοικειώνεται με τις ηλεκτρονικές αγορές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να λειτουργούν με τηλεκπαίδευση. Ακόμη και ο δημόσιος τομέας υιοθέτησε ψηφιακές πλατφόρμες στην επικοινωνία του με τον πολίτη.

Η ταύτιση επιχειρηματικότητας και αειφορίας θα επιτευχθεί όταν…

Θα αποφασίσει η πολιτεία να ενσωματώσει στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθήματα επιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας, καινοτομίας και αειφορίας.

Οι άνθρωποι αύριο θα αντιλαμβάνονται τις επιχειρήσεις ως…

Ενεργά κύτταρα της κοινωνίας, που συμμετέχουν στη δημιουργία υγειών προτύπων για τις νέες γενιές, μέσα από τις αξίες των brands που δημιουργούν. Άλλωστε, ήδη γνωρίζουμε πως οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά και την προτίμηση των καταναλωτών.

Good Marketing σημαίνει…

Το να διαισθάνεσαι τον πραγματικό σφυγμό και τις ανάγκες του καταναλωτή συνολικά. Η αρχή και το τέλος του Marketing σήμερα, είναι marketers και brands που έχουν σκοπό τους όχι μόνο να είναι επιτυχημένα, αλλά να ακούσουν και να βοηθήσουν τον άνθρωπο, την κοινωνία, τον πλανήτη.

Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας του αύριο είναι…

Εκείνες που πηγάζουν από τον συναισθηματικό του κόσμο. Οι τεχνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για να επιτύχεις μια προσωπική νίκη. Όμως η αληθινή επιτυχία περνά μέσα από τη συλλογική νίκη, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει soft skills και ιδιαίτερα ενσυναίσθηση.