Η Ευρωπαϊκή Πίστη στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της και με motto «Digital yet Human», προχώρησε σε ριζικό ανασχεδιασμό του Portal Συνεργατών «My Policy», με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενοποίηση της φυσικής και της ψηφιακής εμπειρίας του πελάτη και την ελαχιστοποίηση των διαχειριστικών ενεργειών του Δικτύου Πωλήσεων.

«Για το σχεδιασμό του νέου “My Policy” εφαρμόστηκαν όλες οι σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες. Βασικοί άξονες σχεδιασμού ήταν η υψηλή αισθητική, η λειτουργική δομή, η απλότητα της πληροφόρησης και η ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των ασφαλισμένων, καθώς και των τρίτων που συναλλάσσονται με την εταιρεία.

Το έργο υλοποιήθηκε μετά από εκτενή έρευνα, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες ημιδομημένης συνέντευξης και διάδρασης χρήστη – πλατφόρμας, με στόχο να εντοπιστούν οι ανάγκες και οι αλλαγές να είναι στοχευμένες», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το νέο Portal προσφέρει στο Δίκτυο Πωλήσεων απλή και εξατομικευμένη ψηφιακή εμπειρία, καλύπτει διαφορετικές ανάγκες ανά ρόλο και δίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον από κάθε συσκευή.