Η TÜV Austria παρουσιάζει το νέο σήμα «ΟΚ Recycled» για την προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον κατανάλωσης. Προμηθευτές, παραγωγοί και έμποροι προσπαθούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

Η αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών είναι παράγοντες που ενισχύουν τις ανησυχίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων. Το OK Recycled, Σχήμα πιστοποίησης της TÜV Austria, αντιμετωπίζει τα ζητήματα που τίθενται στην Οδηγία της ΕΕ 2019/904, για τον περιορισμό των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.

Aπό το 2030 όλες οι πλαστικές φιάλες πρέπει να αποτελούνται κατά τουλάχιστον 30% από ανακυκλωμένο πλαστικό. Ο στόχος του σχήματος OK Recycled είναι να ενθαρρύνει τη χρήση πλαστικών υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και να παρέχει αξιοπιστία στους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς προωθώντας προϊόντα σε μια περιβαλλοντικά ενημερωμένη αγορά.