Τρεις στις δέκα μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους μετά την υιοθέτηση ψηφιακών πληρωμών, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Visa.

Τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται σε έρευνα που ανατέθηκε από τη Visa στην Dynata, στο τέλος του 2002, για τους σκοπούς της οποίας συμμετείχαν 5.500 μικρές επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρθηκαν στα οφέλη που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις από την υιοθέτηση ψηφιακών πληρωμών, όπως η επέκταση του κύκλου εργασιών, η βελτιωμένη ασφάλεια πληρωμών και οι απλοποιημένοι τρόποι πληρωμής.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με την εξασφάλιση της πληρωμής, σχεδόν έξι στους 10 συμμετέχοντες, ποσοστό που ανέρχεται σε 58%, υποστήριξε πως με τις ψηφιακές πληρωμές μειώνεται ο κίνδυνος μη είσπραξης, ενώ ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό που άγγιξε το 64%, αντιλαμβάνεται τις ψηφιακές πληρωμές ως την πλέον πιο απλή μορφή πληρωμών σε σχέση με άλλες πρακτικές.