Τις απόψεις νέων Ευρωπαίων πολιτών για τη βιωσιμότητα, την καινοτομία, την υγεία, την οικογένεια, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη και άλλα θέματα κατέγραψε η Merck, εταιρεία επιστημών και τεχνολογίας, μέσω της έρευνας «Βιωσιμότητα ή τίποτα: το μέλλον που ονειρεύονται οι Millennials και η γενιά Ζ της Ευρώπης».

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 6.000 νέοι, 18-24 (γενιά Z) και 25-35 (Millennials) ετών από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, το 39% των νέων της γενιάς Z και των Millennials συμφωνούν ότι η υγεία και η ιατρική αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες μιας βιώσιμης κοινωνίας.

Δύο στους 3 νεαρούς Ευρωπαίους θεωρούν τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ισότητα των φύλων, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη ως τους πιο σημαντικούς -μετά τον μισθό- παράγοντες για να επιλέξουν μια δουλειά. Οι νεαρές γυναίκες μιλούν περισσότερο για τη σωματική και συναισθηματική τους υγεία από ό,τι οι άνδρες.