Οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους είναι πιθανό να δουν αλλαγή στον χώρο εργασίας τους λόγω της υιοθέτησης του Generative AI, με εξαίρεση όσους εργάζονται σε χειρωνακτικά επαγγέλματα, σύμφωνα με νέο paper, στο οποίο γίνεται μια εκτίμηση για την επίδραση του ΑΙ. Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις και στον χώρο της διαφήμισης.

Η νέα μελέτη, η οποία υποβλήθηκε για να εξεταστεί στην OpenAI, διαπιστώνει ότι έως και το και το 80% των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ θα επηρεαστεί από το GPT, τουλάχιστον στο 10% των καθημερινών εργασιών τους. Μια πρόσφατη έρευνα της Gartner διαπίστωσε ότι σχεδόν οι μισές εταιρείες καταρτίζουν τώρα πολιτικές σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας στον χώρο εργασίας.

Και ορισμένες μάρκες, όπως η Coca-Cola, έχουν ήδη ενσωματώσει μέρος της τεχνολογίας στη δουλειά τους. Από την άλλη, ενώ η σύνταξη ενός κειμένου ή η δημιουργία μιας εικόνας, για παράδειγμα στη διαφήμιση, είναι εργασίες που θα επηρεαστούν, η κριτική σκέψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων θα συνεχίσουν να αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ανάμεσα στα επαγγέλματα που θα επηρεαστούν περισσότερο συμπεριλαμβάνονται, βάσει της έρευνας, αυτά των δημοσιογράφων, των web και digital interface designers, των creative writers, των public relations specialists κ.ά.

(Πηγή: WARC)