Πανελλαδική έρευνα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο διενήργησε και παρουσίασε η Metron Analysis, για λογαριασμό της Vodafone Ελλάδας με την επιστημονική καθοδήγηση του ΕΛΙΑΜΕΠ, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum VIII, που πραγματοποιήθηκε στις 26-29 Απριλίου.

Η έρευνα προσεγγίζει την εμπειρία και τις αντιλήψεις των χρηστών του διαδικτύου και του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα, εστιάζοντας στον τρόπο που αξιοποιούμε την τεχνολογία, τους αντιλαμβανόμενους κινδύνους και τις μορφές προστασίας έναντι αυτών. Ενδεικτικά, βρέθηκε ότι περισσότερο «υποψιασμένοι» για τους κινδύνους στο διαδίκτυο είναι οι νεότεροι και πιο εντατικοί χρήστες.

Ειδικότερα, 84% των χρηστών θεωρούν ότι η χρήση του διαδικτύου εγκυμονεί κινδύνους ανεξαρτήτως δημογραφικών χαρακτηριστικών με τους περισσότερο αναφερόμενους κινδύνους να είναι κατά σειρά: το ενδεχόμενο εξαπάτησης σε μια ηλεκτρονική συναλλαγή ή αγορά (48%), η κατάχρηση προσωπικών δεδομένων από τρίτους (32%), η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων (26%) και το κακόβουλο λογισμικό ή το χακάρισμα των κοινωνικών δικτύων ή/ και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (14%).

Παράλληλα, 67% δηλώνουν ότι λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών τους, εκ των οποίων 90% επισκέπτονται μόνο ιστοσελίδες που γνωρίζουν, 88% δεν «ανοίγουν» e-mails άγνωστων αποστολέων, 84% χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον προσωπικό τους υπολογιστή και 79% έχουν εγκαταστήσει antivirus λογισμικό.