Η Ιωάννα Αναστασάκη και ο Κωνσταντίνος Κωτσιγιάννης, co – Founders της Value, εκλέχθηκαν αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ). Ως αναπληρωματικά μέλη, θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ και θα διαθέτουν πλήρεις αρμοδιότητες.

Ειδικότερα, η Ι. Αναστασάκη, με εμπειρία στον χώρο του marketing και της startup εταιρείας Value, θα αναλάβει την ευθύνη του τομέα του marketing και του περιοδικού, ενώ ο Κ. Κωτσιγιάννης θα συμβάλει στις δράσεις του συλλόγου.

Παράλληλα, η Αντωνία Φατσέα θα διαδεχθεί τον ρόλο της στην ελεγκτική επιτροπή του ΣΕΔ, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του συλλόγου. «Οι νέες προσθήκες στο ΔΣ του ΣΕΔ αναμένεται να φέρουν νέες ιδέες και ενέργειες που θα στηρίξουν την προώθηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του συλλόγου», καταλήγει σχετική ανακοίνωση.